Супровідний лист 3-го департаменту Державного контролю про надсилання списку осіб, обраних для призначення на посади владою Державного контролера. 15 січня 1919 р.

Супровідний лист 3-го департаменту Державного контролю про надсилання списку осіб, обраних для призначення на посади владою Державного контролера. 15 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 95. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту