Телеграма Головного контролера Успенського до Наркомату державного контролю про арешт співробітників Пормана і Андрієвського та відсутність свободи ревізійної діяльності. 22 травня 1919 р.

Телеграма Головного контролера Успенського до Наркомату державного контролю про арешт співробітників Пормана і Андрієвського та відсутність свободи ревізійної діяльності. 22 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 3. Спр. 7. Арк. 78

Leave a Comment

Перейти до вмісту