Постанова Верховної Ради Української РСР № 376 «Про управління державним майном Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 15 жовтня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 376 «Про управління державним майном Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 15 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту