Постанова Верховної Ради Української РСР № 380-ХІІ «Про заснування газети Верховної Ради Української РСР «Голос України», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 16 жовтня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 380-ХІІ «Про заснування газети Верховної Ради Української РСР «Голос України», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 16 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту