Указ Президента України Л. Кравчука № 1/91 «Про утворення Державного митного комітету України». 11 грудня 1991 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 1/91 «Про утворення Державного митного комітету України». 11 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту