Указ Президента України Л. Кравчука № 2/91 «Про утворення Міністерства освіти України та ліквідацію Міністерства народної освіти України і Міністерства вищої освіти України». 12 грудня 1991 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 2/91 «Про утворення Міністерства освіти України та ліквідацію Міністерства народної освіти України і Міністерства вищої освіти України». 12 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту