Наказ директора канцелярії Державного контролю № 95 про оголошення наказу Комісара Державного контролю № 447 від 21 грудня 1918 р. про використання української мови в діловодстві. 23 грудня 1918 р.

Наказ директора канцелярії Державного контролю № 95 про оголошення наказу Комісара Державного контролю № 447 від 21 грудня 1918 р. про використання української мови в діловодстві. 23 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 79. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту