Стаття про діяльність мистецького об’єднання «Березіль» в газеті «Більшовик». Вересень 1923 р.

Стаття про діяльність мистецького об’єднання «Березіль» в газеті «Більшовик». Вересень 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 4473. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту