Світлина учасників 1-ї та 2-ї майстерень мистецького об’єднання «Березіль». Лютий 1923 р. Київ.

Світлина учасників 1-ї та 2-ї майстерень мистецького об’єднання «Березіль». Лютий 1923 р. Київ.

ЦДАВО України. Ф. 4473. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 87

Leave a Comment

Перейти до вмісту