Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 14 липня 1967 р.

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 14 липня 1967 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 1892. Арк. 380

Leave a Comment

Перейти до вмісту