Анонси спектаклів, концертів та фільмів у театрах Харкова. Жовтень 1918 р.

Анонси спектаклів, концертів та фільмів у театрах Харкова. Жовтень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 384. Арк. 188

Leave a Comment