Закон України № 187-ХІV «Про ратифікацію Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення». 16 жовтня 1998 р.

Закон України № 187-ХІV «Про ратифікацію Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення». 16 жовтня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5770. Арк. 118а

Leave a Comment

Перейти до вмісту