Закон України № 89/98-ВР «Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів». 6 лютого 1998 р.

Закон України № 89/98-ВР «Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів». 6 лютого 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5721. Арк. 49

Leave a Comment

Перейти до вмісту