1-2-1077-1-2a-1zv

1-2-1077-1-2a-1zv

Наказ № 1 по Управлінню Генерального штабу про його формування й початок роботи. 10 березня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 2 а. Арк. 1-1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту