2-1074-1-62-8

2-1074-1-62-8

Заява капітана М. В. Мясника до Військового міністра Української Народної Республіки з проханням прийняти його на військову службу до Української армії. 22 березня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту