Постанова Верховної Ради Української РСР № 402-ХІІ «Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 17 жовтня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 402-ХІІ «Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 17 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 54

Leave a Comment

Перейти до вмісту