Текст перекладу французькою мовою Резолюції Українського громадянства на народному зібранні, підготовлений Народним міністерством закордонних справ УНР для публікації закордоном. 19 березня 1917 р.

Текст перекладу французькою мовою Резолюції Українського громадянства на народному зібранні, підготовлений Народним міністерством закордонних справ УНР для публікації закордоном. 19 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 119. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту