Указ Президента України Л. Кравчука № 3/91 «Про прийняття обов’язків Головнокомандуючого Збройними Силами України». 12 грудня 1991 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 3/91 «Про прийняття обов'язків Головнокомандуючого Збройними Силами України». 12 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту