10-5250-1-38-099

10-5250-1-38-099

Постанова правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” стосовно надання Україні передбачуваних коштів у відповідністю з категоріями рабської і примусової праці, затверджена Рішенням Спостережної ради Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” 14 вересня 2000 р.
ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 38-39

Leave a Comment

Перейти до вмісту