Лист санітарного лікаря Київського повіту до санітарного департаменту Міністерства народного здоров’я і опікування Української Держави про реєстрацію хворих на іспанський грип та повальну епідемію в Обухівській волості. 25 вересня 1918 р.

Лист санітарного лікаря Київського повіту до санітарного департаменту Міністерства народного здоров'я і опікування Української Держави про реєстрацію хворих на іспанський грип та повальну епідемію в Обухівській волості. 25 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 100

Leave a Comment

Перейти до вмісту