Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Віктора Ржевуцького. 13 вересня 1922 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Віктора Ржевуцького. 13 вересня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1831. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту