Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Військового міністра 737040 карбованців на утримання шести технічних команд (путьових партій). 24 липня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Військового міністра 737040 карбованців на утримання шести технічних команд (путьових партій). 24 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 65. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту