Постанова Народного комісаріату фінансів УСРР про введення в обіг на території України розрахункових знаків РРФСР вартістю в 1, 2, 3 рублі. 6 квітня 1919 р.

Постанова Народного комісаріату фінансів УСРР про введення в обіг на території України розрахункових знаків РРФСР вартістю в 1, 2, 3 рублі. 6 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 30. Оп. 1. Спр. 110. Арк. 69. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту