Постанова Верховної Ради Української РСР про політичне, соціально-економічне та екологічне становище України. 29 травня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР про політичне, соціально-економічне та екологічне становище України. 29 травня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4490. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту