Відомість про назви та кількість літаків Полтавського авіаційного дивізіону. 1918 р.

Відомість про назви та кількість літаків Полтавського авіаційного дивізіону. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4588. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 55

Leave a Comment

Перейти до вмісту