Андрій Гулий-Гуленко – генерал-хорунжий Армії УНР, учасник Першого Зимового походу. Фотокартка. 20 квітня 1921 р.

Андрій Гулий-Гуленко – генерал-хорунжий Армії УНР, учасник Першого Зимового походу. Фотокартка. 20 квітня 1921 р.

ЦДАВО України Ф. 4433. Оп. 2. Спр. 268. Арк. 103зв.

Leave a Comment