Указ Президента України про День працівників архівних установ. 30 жовтня 1998 р.

Указ Президента України про День працівників архівних установ. 30 жовтня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1814. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту