Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування на ремонт і утримання Київського палацу 121010 карбованців. 26 липня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування на ремонт і утримання Київського палацу 121010 карбованців. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 276. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту