Звіт про діяльність Українського вільного університету в Празі за 1937-1938 рр.

Звіт про діяльність Українського вільного університету в Празі за 1937-1938 рр.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту