Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Володимира Сухоставського. 29 жовтня 1924 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Володимира Сухоставського. 29 жовтня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 2001. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту