Повідомлення ректора Українського вільного університету в Празі О. Мицюка про надзвичайне засідання Сенату в справі затвердження почесного докторату А. Волошина. 5 жовтня 1938 р.

Повідомлення ректора Українського вільного університету в Празі О. Мицюка про надзвичайне засідання Сенату в справі затвердження почесного докторату А. Волошина. 5 жовтня 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 1. Спр. 200. Арк. 63

Leave a Comment

Перейти до вмісту