Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Військового міністра 2100000 карбованців на задоволення грошовим утриманням сестер-жалібниць військово-лікарських установ. 26 липня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Військового міністра 2100000 карбованців на задоволення грошовим утриманням сестер-жалібниць військово-лікарських установ. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 272. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту