Світлина Григорія Хомичевського. З лекційної книжки Української господарської академії в ЧСР. 17 вересня 1923 р.

Світлина Григорія Хомичевського. З лекційної книжки Української господарської академії в ЧСР. 17 вересня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 2126. Арк. 18зв.-19

Leave a Comment

Перейти до вмісту