Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Григорія Хомичевського. 28 серпня 1923 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Григорія Хомичевського. 28 серпня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 2126. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту