Перед рекогносцировкою підступів до Дніпра. 5 вересня 1943 р.

Перед рекогносцировкою підступів до Дніпра. 5 вересня 1943 р.

ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп. 2. Спр. 12. Арк. 3

Leave a Comment