Метричний запис про народження Олександра Меркурійовича Пилькевича, у майбутньому відомого українського військового діяча, на початку 1917 року – командир 2-го авіаційного дивізіону.

Метричний запис про народження Олександра Меркурійовича Пилькевича, у майбутньому відомого українського військового діяча, на початку 1917 року – командир 2-го авіаційного дивізіону.

ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1078. Спр. 999. Арк. 63 зв.-64

Leave a Comment

Перейти до вмісту