11-1-22-1916-021_1.jpg

Лист Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях екології та раціонального природокористування до Верховної Ради Української РСР «Про деякі законодавчі шляхи подання кризового стану геологічного середовища України». Грудень 1990 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1916. Арк. 19 - 21.

Leave a Comment

Перейти до вмісту