Реєстр установ Державного контролю. [1918 р.].

Реєстр установ Державного контролю. [1918 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 103зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту