Відповідь заступника голови правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” Є. Максимчука про розгляд звернення гр. Здановської Б. З. стосовно виплати гуманітарної допомоги за рахунок коштів ФРН, як колишньому в’язню єврейського гетто. 18 жовтня 2000 р.

Відповідь заступника голови правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” Є. Максимчука про розгляд звернення гр. Здановської Б. З. стосовно виплати гуманітарної допомоги за рахунок коштів ФРН, як колишньому в'язню єврейського гетто. 18 жовтня 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 99

Leave a Comment

Перейти до вмісту