Титульний аркуш видання «Державного Вістника» про закони Української Держави «Про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями», «Про право на врожай 1918 року на території Української Держави», «Про забезпечення цукрових заводів буряками врожаю 1918 року». Липень 1918 р.

Титульний аркуш видання «Державного Вістника» про закони Української Держави «Про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями», «Про право на врожай 1918 року на території Української Держави», «Про забезпечення цукрових заводів буряками врожаю 1918 року». Липень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 123. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту