Тимчасовий Закон про утворення Українського народного війська. Чернетка. Кінець грудня 1917 р.

Тимчасовий Закон про утворення Українського народного війська. Чернетка. Кінець грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 216 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту