12-1-22-3554-032.jpg

Промова Голови Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики Філіпчука Г. щодо проєкту Закону України «Про ратифікацію поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар». 22 листопада 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3554. Арк. 31, 32.

Leave a Comment

Перейти до вмісту