З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР (ч. 24) про відзначення 22 січня свята злуки УНР і ЗУНР. 18 січня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР (ч. 24) про відзначення 22 січня свята злуки УНР і ЗУНР. 18 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 78

Leave a Comment

Перейти до вмісту