Офіційне запрошення для австрійського представника, князя Е. Фюрстенберга. Грудень 1918 р.

Офіційне запрошення для австрійського представника, князя Е. Фюрстенберга. Грудень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту