Про виділення 15000 карб. представникам українських організацій, що від’їжджали до Севастополя для політичної організації Чорноморського флоту — з журналу засідання Генерального секретаріату. 27 листопада 1917 р.

Про виділення 15000 карб. представникам українських організацій, що від'їжджали до Севастополя для політичної організації Чорноморського флоту — з журналу засідання Генерального секретаріату. 27 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 124

Leave a Comment