Лист Генерального Писаря Генеральному Секретарю в судових справах про вироблення проекту закону щодо Присяги Українській Народній Республіці. 27 листопада 1917 р.

Лист Генерального Писаря Генеральному Секретарю в судових справах про вироблення проекту закону щодо Присяги Українській Народній Республіці. 27 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2209, оп.1, спр. 2, арк. 7

Leave a Comment