12-4778-3-5-041_1.jpg

Кольорова мапа територіальних комплексів видів тварин, які занесені до Червоної книги України, складена Інститутом географії Академії наук України. 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 41.

Leave a Comment

Перейти до вмісту