Витяг з протоколу № 18 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про фінансування громадських організацій жертв нацизму у 2001 році. 4 грудня 2000 р.

Витяг з протоколу № 18 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про фінансування громадських організацій жертв нацизму у 2001 році. 4 грудня 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 212

Leave a Comment