Титульний аркуш Статуту Українських козаків, підготовленого Головним управлінням Генеральної козацької ради. Київ, 1918 р.

Титульний аркуш Статуту Українських козаків, підготовленого Головним управлінням Генеральної козацької ради. Київ, 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3293. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 193

Leave a Comment

Перейти до вмісту