Постанова Верховної Ради Української РСР № 1434-ХІІ «Про власність Компартії України та КПРС на території України», підписана Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 25 серпня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 1434-ХІІ «Про власність Компартії України та КПРС на території України», підписана Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 25 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4703. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту